Blodtrykket er et av flere sentrale verdier som kan benyttes når du vil følge med på egen helse. En enkel automatisk blodtrykksmåler gjør det mulig å måle blodtrykket ditt raskt, effektivt og nøyaktig. I dag er det også mange leger som benytter elektroniske blodtrykksmålere, og med en egen blodtrykksmåler får du tilgang til den samme innsikten hjemme. En god blodtrykksmåler trenger ikke å koste en formue, og gir deg et godt grunnlag for å eventuelt kontakte helsevesenet ved behov for ytterligere undersøkelser eller avklaringer.

Derfor er blodtrykket viktig

Blodtrykket er helt enkelt det trykket som oppstår i blodårene når hjertet pumper blod ut i kroppen. Trykket er selvfølgelig ikke likt gjennom hele systemet fra hovedpulsåren og tilbake til venene. Blodtrykket måles både i form av det høyeste og det laveste trykket i løpet av en hjertesyklus. Det høyeste trykket kalles for systolisk blodtrykk, og det laveste trykket heter diastolisk blodtrykk. Det høyeste trykket oppstår helt enkelt når hjertet trekker seg sammen, og det laveste trykket er til stede når hjertet er i hvile.

Trykket angis vanligvis i målenheten mmHg (millimeter kvikksølv). En normal verdi for en voksen ung person i hvile er omtrent 120/70 mmHg. Det betyr da at det systoliske trykket er 120, og det diastoliske trykket er 70. Høyere verdier regnes da som såkalt «hypertensjon», det vil si høyt blodtrykk. WHO definerer 140/90 mmHg som høyt blodtrykk. For lavt blodtrykk er en annen helseutfordring, som kalles for «hypotensjon». Ukompliserte forhold, som kan resultere i besvimelse eller svimmelhet, kan for eksempel oppstå når du reiser deg opp raskt fra liggende eller huksittende posisjon. Alvorlig hypotensjon kan være livstruende.

Det er særlig høyt blodtrykk som er en vanlig helseutfordring. Det forhøyede trykket medfører økt belastning på både blodårer og hjerte. Høyt blodtrykk er en bidragende årsak til åreforkalking. Dessuten kan både åreforkalking og høyt blodtrykk i seg selv føre til hjerneslag.

En blodtrykksmåler kan være en støtte ved oppfølging av høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er en kompleks medisinsk tilstand, med potensielt svært alvorlige konsekvenser. Derfor er det svært viktig å kontakte lege hvis du mistenker at du har for høyt blodtrykk. Det er mulige å måle blodtrykket selv, men du trenger en lege for å kunne tolke resultatet og iverksette korrekte tiltak.

For noen vil det være nødvendig med blodtrykksenkende medisiner, det er for eksempel arvelige faktorer som påvirker blodtrykket. I tillegg er både diabetes, fedme, begrenset fysisk aktivitet, høyt inntak av alkohol, høyt inntak av salt og høy alder medvirkende årsaker til høyt blodtrykk. Disse risikofaktorene kan også påvirke andre aspekter ved helse og velvære, og dessuten er noen av de vanskelige å jobbe med på egen hånd. Det er enda et argument for at det er helt nødvendig å benytte seg av tilbudet fra helsetjenestene.

I samråd med lege kan en blodtrykksmåler være en motiverende støtte, som hjelper deg med å følge opp blodtrykket ditt i hverdagen. Det gjelder selvfølgelig også hvis du har helt normalt blodtrykk, men likevel ønsker å følge med på utviklingen fra dag til dag.