Blodtrykket er en av de helt grunnleggende medisinske variablene som vanligvis sjekkes i forbindelse med en legeundersøkelse, og det kan dessuten være fornuftig å følge med på blodtrykket på egen hånd i enkelte tilfeller.

Grunnleggende om blodtrykk

Blodtrykket sier helt enkelt noe om hvor høyt trykket er mot ytterveggene i blodkarene rundt om i kroppen. Vanligvis angis denne verdien som to trykk – et overtrykk og et undertrykk. Blodtrykket måles med et blodtrykksapparat, som vil gi begge disse verdiene. Det finnes selvfølgelig en mengde forskjellige blodtrykksmålere å velge mellom, helt fra de aller enkleste manuelle til avanserte løsninger tiltenkt bruk på sykehus. Ledende leverandører som Abbott tilbyr mange forskjellige produkter, hovedsakelige til profesjonelle brukere.

Et normalt blodtrykk vil befinne seg et sted omkring 120/80, noe som ofte beskrives som «120 over 80» – der da 120 er overtrykket og 80 er undertrykket. Overtrykket beskriver trykket når hjertet aktivt pumper blod ut, undertrykket er trykket når hjertet er i hvile.  

For høyt blodtrykk

Selv om et normalt blodtrykk er omtrent 120/80, vil det ofte stige med alder. Et overtrykk rundt 140-150, med tilhørende økende undertrykk, beskrives som mild såkalt hypertensjon, 160-180 er moderat hypertensjon, og høyere verdier vurderes som alvorlige. Det er selvfølgelig også mulig å rammes av for lavt blodtrykk, men det er likevel forhøyede verdier som er den største helseutfordringen.

Et for høyt blodtrykk vil legge ekstra press på hjertet, som må jobbe hardt for å pumpe blodet rundt i kroppen. Dessuten vil selve blodårene utsettes for mer stress, noe som kan føre til for eksempel blodpropp eller slag.

Derfor er det også helt kritisk å ta et eventuelt høyt blodtrykk alvorlig. Svært mange nordmenn rammes av høyt blodtrykk, men det gjør det ikke mindre viktig å faktisk følge opp sitt eget blodtrykksnivå. Derfor kan det også være fornuftig å få sjekket ditt allerede i dag – og iverksette eventuelle tiltak raskt.