Saturday, June 15, 2024

Disse forsikringene må du ha sommer

Sommer er ferietid. Har du ordnet reiseforsikringen?

Sjekk gjerne betingelsene dine en ekstra gang. Samtidig som du gjør det kan du undersøke om du er rammet av det hyppige fenomenet dobbeltforsikring. Eller hvorfor ikke gå gjennom alt av forsikringer og se hva du trenger og ikke trenger?

Kanskje du kan frigjøre litt kapital du kan kose deg litt ekstra med på ferie?

Reiseforsikringer i alle bauger og kanter

Reiseforsikringen er en av de forsikringene du ikke bør kutte ut. Men kanskje er du dobbelt- eller trippelforsikret?

Ettersom du ikke vil få utbetaling mer enn én gang, er det ingen grunner til det. Du kan være forsikret på reisen på følgende måter:

  • Egen helårs reiseforsikring
  • Forsikring gjennom betaling med kredittkort
  • Reiseforsikring inkludert i arbeidsgivers forsikring
  • Forsikring fra selskapet som selger reisen

Det siste alternativet er som regel det dyreste og mest begrensede, ettersom det gjelder bare denne ene reisen.

For noen kan arbeidsgiverens forsikring også dekke fritidsreiser. Få avklart dette før du kjøper annen forsikring.

Mange kredittkort kommer med inkludert reiseforsikring dersom minst halvparten av reisen dekkes av kredittkortet. Denne forsikringen gjelder gjerne også for familie og reisefølge på inntil 4 personer. Det er et godt alternativ så lenge du har penger på kontoen til å betale tilbake før det begynner å løpe renter på kreditten.

En helårs reiseforsikring vil imidlertid kunne dekke flere tilfeller. Med den slik er du også dekket på korte innenlandsreiser, på bytur eller på hytta. Det er intet krav til overnatting.

Merk at hvis du er på reise sammenhengende over fire uker, kan du trenge ekstraforsikring.

Innboforsikring

Innboforsikringen omfatter mye mer enn innbo. Det er også en ansvarsforsikring for alle i husstanden, og i tillegg for borteboende studenter. Forårsaker du uforvarende eller ved uvøren atferd en ulykke eller ødeleggelse, vil denne kunne dekke erstatningsansvar.

Fagforeningskontingenten vil for mange medlemmer inkludere en innboforsikring. Sjekk ut dette før du eventuelt kjøper en selv.

Bilforsikring

Ansvarforsikring må tegnes uansett. Så er spørmålet om du trenger ytterligere forsikringer i form av fullkasko eller delkasko.

Det kommer gjerne an på hvor mye bilen er verdt, og hvor dyktig sjåfør du betrakter deg selv som. En tommelfingerregel er at dersom bilen har en verdi som er lavere enn 100 000 kroner, greier det seg med delkasko.

Båtforsikring

Mange har tegnet båtforsikring, som også dekker ansvar ved ulykker. Sommeren er høysesong for båtulykker og i følge advokatene bak Erstatning.no kan man komme i personlig erstatningsansvar dersom man ved uaktsomhet har påført noen en personskade i en båtulykke.

Forsikringer mot ulykke og uførhet

Det viktigste å forsikre er imidlertid ikke tingene dine, men deg selv og familien.

Reiseforsikringene inkluderer skader etter ulykker på reisen inntil en viss sum.

Du kan også tegne egne pensjons- eller ulykkeforsikringer som sikrer deg ved uførhet fram til vanlig pensjonsalder. Du vil nemlig oppleve en vesentlig inntektsnedgang ved overgang til uføretrygd.

I trafikkulykker vil skadevolders forsikringsselskap dekke de skader som måtte bli påført deg.

Rettshjelpforsikring

Det er ikke alltid du får det du mener du har rett fra forsikringen eller i erstatning fra private.

Derfor finnes det både egne rettshjelpforsikringer og rettshjelpsdekning inkludert i for eksempel bilforsikring og kan dekke advokatutgifter ved tvist om erstatningsansvar eller erstatningsutmåling.

Oppsøker du en erstatningsadvokat, vil vedkommende kunne se om din sak kan finansieres ut fra foreliggende forsikringer.