Det norske arbeidsmarkedet er i konstant endring, og det påvirker arbeidstakere over hele landet. Uansett om man bor i Arendal eller Mo i Rana så må man helt enkelt ha et forhold til hvilke former for ansettelse som finnes, og hvilke aspekter ved en ansettelse som er viktige.

På mange måter er dagens arbeidsmarked fragmentert og uoversiktlig sammenlignet med mer klassiske fulltidsjobber, men finnes det egentlig noe alternativ? Alle deler av samfunnet stiller krav til fleksibilitet og hurtighet, noe som passer dårlig sammen med fast ansettelse. Samtidig finnes det eksempler på selskaper som går andre veien, for eksempel har Norwegian nylig ansatt en rekke tidligere innleide arbeidstakere.

Uansett om man ser etter arbeid i Mo i Rana eller Oslo, så vil man møte bemanningsbyråer. Disse selskapene kan enten hjelpe en bedrift med rekrutteringsprosessen, eller stå for hele arbeidsgiveransvaret. For bedriften som trenger arbeidskraft representerer disse to scenarioene to forskjellige behov. Det er mange selskaper som ikke har tid til langtekkelige rekrutteringsprosesser med mange hundre kandidater, og da kan det være effektivt med en utenforstående part som tar seg av den oppgaven. I forbindelse med mer langsiktige bemanningsbehov er det spesielt fleksibiliteten som er viktig. Det er ikke nødvendigvis rimeligere for selskapet å benytte innleide resurser, men det gir en helt annen frihet i forhold til opp- og nedskalering av produksjon.

For arbeidstakere er disse aspektene også fordeler og ulemper, men for noen med motsatt fortegn. Det kan være mer fleksibelt å jobbe for et bemanningsbyrå, og for noen vil det være spennende å oppleve mange forskjellige arbeidsplasser. Samtidig kan det være en ulempe hvis det betyr at an føler usikkerhet rundt både fremtidige arbeidsoppgaver og inntekter.

I stort er bemanningsselskaper en nødvendig del av et moderne samfunn, som i seg selv er i konstant endring. Derfor er det også viktig å ha et forhold til fordelene og ulempene ved å jobbe via et slikt selskap.