Historien vår er svært viktig, det sies at den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta mistak fra den. Samtidig er historie også et lærerikt og spennende tema for både store og små, mange barn vil synes det er interessant med historiske fortellinger. Store verdenshendelser, som Versaillestraktaten med Wilsons 14 punkter, høres kanskje litt tørt ut – men ikke undervurder barna dine.

Viktige historier fra en annen tid

Menneskets historie er dessverre preget av mørke perioder, med krig, konflikt og lidende. Samtidig er det disse periodene som har formet den verden vi lever i, og det er viktig å kjenne til bakgrunnen for hvorfor samfunnet vårt fungerer slik det gjør.

Noen hendelser har sannsynligvis de fleste voksne nordmenn ikke gode nok kunnskaper om, lær mer om Versaillestraktaten her – et tema som faktisk er relevant å se på med barna sine. Sammenhengen mellom de to verdenskrigene, opplevde urettferdigheter og hevn er temaer som er viktige, samtidig som de faktisk er relativt lette å relatere til med hverdagslige eksempler.

Barn er naturlig nysgjerrige

Det er viktig å huske på at det å oppdage historie sammen med barna sine ikke skal dreie seg om «pugging» eller å lære seg årstall og detaljer. Heller omvendt, historie dreier seg om spennende fortellinger, skjebnesvangre avgjørelser og modige mennesker. Det er ikke rart at slike temaer kan appellere også til barn, med spenning og oppdagelser.

Det er åpenbart viktig å ta høyde for alder og utvikling når det gjelder mørkere tematikk som krig og konflikt. Det dreier seg ikke om å skjerme barna helt fra at det finnes død og onde krefter i verden, men om å ta høyde for refleksjon rundt historie og egen trygghet. Til syvende og sist vil kunnskap om historien også bidra til å utvikle dagens oppvoksende generasjon. Kanskje er det historiekunnskapene som bygges opp i dag som vil være avgjørende i fremtidens mellomstatlige avgjørelser?