Noen er avhengig av hjelp fra foreldre for å kjøpe bolig. Med et krav på minst 15% i egenkapital blir det stadig vanskeligere for de yngre å komme seg inn på boligmarkedet. Det er en sum som for mange er vanskelig å spare opp til på egen hånd.

 

Det er her foreldre kommer inn i bildet. Foreldre kan for eksempel stille sikkerhet i egenbolig, stå som medlånetaker, eller stå som medeier. Slik blir det lettere for de unge å kjøpe seg bolig.