Annonse

Å bli foreldre er en stor overgang på mange måter, og opplevelsen kan være overveldende. Økonomi er kanskje ikke det første du tenker blant våkenetter, bleieskift og en hektisk hverdag med barnehage, skole og mange andre aktiviteter. Noen ganger er det likevel greit å ta et steg tilbake, og få skikkelig overblikk over familiens økonomi. Det trenger ikke være spesielt komplisert.

Kartlegg inntekter og utgifter

En familie har helt andre utgifter enn noen som er singel eller lever i et parforhold. Dessuten vil det også dukke opp noen nye inntekter, i form av for eksempel barnetrygd. Det kan være greit å ta en skikkelig gjennomgang, slik at du kan danne deg et bilde av hva pengene egentlig brukes til.

  • I forbindelse med innkjøp av for eksempel barnevogn elle bilsete kan det hende at familien har tatt opp noen kreditter og nedbetalingsordninger. Det kan være fornuftig å se på alternativer for refinansiering, se for eksempel Swiftbanker for sammenligning av tilgjengelige alternativer.
  • Lag en oversikt over hvor mye penger familien bruker på dagligvarer, restaurantbesøk og take away. Slike poster kan være en god del høyere enn hva du kanskje tror. Det kan være mulig å spare en god del penger på fornuftig styring av matinnkjøp.
  • Fordelingen mellom foreldrene bør også være en del av gjennomgangen. Det kan for eksempel hende at den nye livssituasjonen medfører at en av foreldrene tar seg av en stor del av matinnkjøpene, samtidig som kanskje barnetrygden kommer inn på den andre forelderens konto. Det er greit å avdekke slike ting før de eventuelt forårsaker en konflikt.

Lag et budsjett – det vil du ikke angre på

Det er vanskelig å skape varige endringer uten å ha noe å måle seg opp mot. Det er for eksempel enkelt å sette seg ett mål om redusere pengebruken på fast food-restauranter, men hvordan skal du følge det opp hvis du ikke har et mål? Det er her budsjettet kommer inn i bildet. Et enkelt husholdningsbudsjett vil inneholde poster for dagligvarer, restaurantbesøk, strøm, ferier og flere andre brede kategorier. Ved å faktisk tallfeste hva som bør brukes innenfor en spesifikk kategori, er det mye enklere å jobbe skikkelig målrettet mot målet.

Å lage et budsjett kan høres vanskelig og kjedelig ut, men i utgangspunktet dreier det seg altså om bare å lage en enkel oversikt med inntekter og utgifter. Dessuten er det noen som tenker at et budsjett betyr steinhard kontroll med hvert enkelt innkjøp, og fullstendig kjøpestopp hvis du nærmer deg det budsjetterte beløpet for en spesifikk kategori. Fornuftig bruk av budsjett bør ikke fungere slik, men heller være et mål som gir en retning. Det er definitivt lov å tilpasse budsjettet underveis, slik at det tar høyde for ulike endringer. Et budsjett skal være dynamisk, husk på at det ikke er et poeng i seg selv å oppfylle budsjettet – det er budsjettet som skal hjelpe deg.

Renteeksempel: Nominell rente fra 8,99% til 21,95%. Effektiv rente fra 7,4% til 24,4%. Effektiv rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262.573.