De små nyansene i det engelske språket

De aller fleste nordmenn både snakker, forstår, leser og skriver brukbar engelsk – men det finnes situasjoner der det stilles krav til engelsk på et høyere nivå enn hva mannen i gata behersker. Derfor er det faktisk fortsatt i noen situasjoner nødvendig med profesjonelle oversettere til og fra engelsk.

I forbindelse med oversettelser til og fra engelsk, så er det helt sikker noen som har lagt merke til at tekst som er profesjonelt oversatt til engelsk ofte får et høyere antall ord sammenlignet med originalteksten. Tilsvarende vil engelsk tekst som oversettes til norsk ofte få et litt lavere totalt antall ord. Det finnes selvfølgelig flere forklaringer bak dette, men et par årsaker kan være:

  • På engelsk er det ofte mer naturlig å bruke utbroderende forklaringer, som å skrive at noe ble fullført på en vellykket måte – «the operation completed successfully» og tilsvarende uttrykk. På norsk er det mye mer naturlig å bare skrive at noe er fullført.

  • Nordmenn er, på godt og vondt, kjent for å uttrykke seg kort og konsist. Det er lett å tulle med dette, og hvordan for eksempel uttrykket «Hæ?» kan erstatte flere setninger på engelsk, der man innfløkt beklager at man ikke hørte etter godt nok.

Faste uttrykk og ordtak er noe av det som virkelig utmerker et språk, og selv om det finnes noen ordtak som kan oversettes ordrett så er det ikke vanlig. Derfor sliter også tjenester som Google Translate med å oversette slike uttrykk, og det kan høres kunstig eller uforståelig ut på et annet språk.

Artifisiell intelligens vil kanskje etter hvert kunne forstå slike uttrykk, men per i dag er det nødvendig med et menneske som oversetter. På den måten vil den oversatte teksten framstå som profesjonell og uten uklarheter eller feil.