Denne artikkelen er en betalt annonse.

Mange nybakte familier velger å finne seg ny bolig, da de raskt oppdager at en liten leilighet ikke akkurat passer godt til livet med små barn. Plutselig blir rekkehus eller enebolig den store drømmen, og i denne fasen er det også mange som flytter fra storbyene og til områder rundt. En større bolig gir dessuten rom for å sette eget preg på både eksteriør og interiør, samtidig som trygghet og sikkerhet blir avgjørende faktorer for nye foreldre.

Legg til sikkerhet som en faktor i alle prosjekter

Det er fornuftig å alltid ha med sikkerhet som en vurderingsfaktor når du planlegger prosjekter i en bolig med barn. Ulike standarder og byggeregler legger noen føringer, men det er også viktig å ha et eget forhold til hva som er akseptabel risiko.

  • Dører og vinduer er kritiske punkter i alle familieboliger. Det gjelder særlig hvis boligen er over flere etasjer, slik at det finnes en reell risiko for fall. Når du skal skifte ut en verandadør til et område med høydeforskjeller, er det derfor viktig å tenke igjennom hvordan den skal sikres. Tenk også frem i tid. Selv om barnet kanskje bare krabber i dag, vil det ikke ta lang tid før det kan åpne en ulåst dør.
  • Det er mulig å kombinere flott design og trygge løsninger, men noen designgrep må du helt enkelt styre unna. Sunn fornuft tilsier at trapper uten håndløper er utelukket i en familiebolig, samtidig som de heller ikke oppfyller grunnleggende byggeregler.

Oversiktlige løsninger som gjør hjemmet trygt

Det er umulig å fjerne alle risikoer i hverdagen, men det er mulig å prøve å redusere unødvendig risiko. Å montere barnesikre låser på alle kjøkkenskuffer og skap er neppe realistisk, samtidig som det heller ikke vil være spesielt pent eller praktisk. Da er det mer rasjonelt å prøve å gjøre små grep innenfor de rammene som allerede er satt. Hvorfor ikke flytte de aller skarpeste knivene til et overskap, og så kan barna få fritt spillerom blant kjøkkenting i andre skuffer og skap?

I tillegg er det greit å husk på at foreldre som er tilstede er den mest effektive barnesikringen. Tekniske duppeditter, låser og barrierer vil egentlig bare fungere som et komplement, som skal redusere de mest alvorlige risikoene når det ikke er noen voksen til stede. Derfor er det å lage oversiktlige løsninger for hele familien også et sikkerhetstiltak i seg selv, da det fører til mer tid sammen.