Denne artikkelen er en betalt annonse.

Å bli forelder er uten tvil en av de aller største omveltningene i livet, små barn påvirker alt som skjer i hverdagen. Kanskje har dere allerede flyttet til en større bolig, eller valgt en ny by eller et mer barnevennlig nabolag. Da er det viktig å bygge videre på disse grepene også når du pusser opp og fornyer boligen, slik at hjemmet er trygt for både store og små.

Trygge dører og vinduer

Dører, vinduer, balkonger og trapper – alle disse områdene er svært spennende for barn. Dessverre utgjør de også en relativt stor risiko hvis de ikke er sikret godt. Når du handler for eksempel balkongdør, se https://www.best-billigst.no/balkongdoer/ for en oversikt med mange alternativer, er det derfor viktig å se etter gode låser. Til dører med standard låsesylinder er det dessuten mulig å montere enkle kodelåser i etterkant, noe som kan være både tidsbesparende og sikkert.

Samtidig som dører og vinduer åpenbart skal holde barna trygge inne, er det viktig at det er enkelt for familien å komme ut i tilfelle brann eller andre nødssituasjoner. Derfor er det avgjørende med en god balanse mellom robuste låser og brukervennlig betjening for de voksne i familien.

Brannsikkerhet som et avgjørende aspekt

Det er ikke uten grunn at myndighetene i Norge har høyt fokus på brannsikkerhet, med tanke på faktorer som høy andel trehus og lang fyringsperiode. For en familie er det flere grep som er ekstra relevante:

  • God lokal varsling er helt avgjørende, det dreier seg helt enkelt om å ha velfungerende røykvarslere. Sørg for å montere tilstrekkelig antall, plassert slik at alle i familien våkner i tide.
  • Tilkobling til alarmstasjon kan også være nyttig, ikke minst med tanke på overvåkning av at røykvarslerne virkelig fungerer som de skal.
  • Å gjennomføre brannøvelse i hjemmet kan kanskje høres litt ekstremt ut for en familie med små barn, men barnefamilier er sannsynligvis den gruppen som definitivt bør øve på dette – slik at både store og små er forberedt.

Tilstedeværelse og voksne som passer på

Selv det aller mest avanserte sikringsutstyret kan aldri erstatte voksne som faktisk er tilstede og følger med på hva barna gjør. Det kan faktisk også være et relevant aspekt når du fornyer og pusser opp hjemme. Sørg for felles områder i boligen, der familiemedlemmer i alle aldre kan samles. Da blir det enklere å følge med på smårollingene som leker nå, men også tenåringene på mobil noen år frem i tid.