Du får et helt annet forhold til sikkerhet når du blir forelder, og det kan oppleves som at hjemmet plutselig er fylt med dødsfeller. Heldigvis er det mange barnesikringstiltak som er standard i norske hjem, som for eksempel barnesikring på komfyr eller stikkontakter som er pirkesikre. Det er likevel nok av andre ting å sikre, fra trapp til skarpe kanter og harde møbler.

En trapp som er god og trygg å gå i

I en periode benytter mange norske familier noen form for gitter eller trappegrind ved trappen, slik at barnet ikke kan gå opp eller ned uten hjelp. Slike gitter kan være en god hjelp, men det er viktig å passe på at de monteres trygt og sikkert. Før eller senere vil et slikt gitter likevel måtte fjernes, når barnet faktisk kan ferdes på en relativt trygg måte i trappa. Noen fall vil det nesten helt sikkert bli, men det er greit å legge til rette for en så bra opplevelse som mulig.

Det stilles krav til trappens konstruksjon i både europeiske og norske standarder for boligbygg. Samtidig er det selvfølgelig mange eldre trapper som ikke helt lever opp til dagens krav, og i noen tilfeller kan det derfor være fornuftig å faktisk skifte ut trappen. Se https://www.stigefabrikken.no/trapper for et utvalg moderne og godkjente trapper. Det er viktig at trappen følger regler når det gjelder trinnhøyde, størrelse på trinn og ikke minst helling. Selv for en voksen kan det være ekstremt utfordrende å gå i en trapp med ujevn eller unormal avstand mellom trinn.

Pass også på at gelender og håndløpere monteres korrekt. Det er ikke alltid at disse følger med trappen, da behovet selvfølgelig henger tett sammen med planløsningen i boligen. Byggereglene stiller blant annet krav til håndløpere på begge sider i et trappeløp, i tillegg til høyde og andre mål.

Potensielle risikoer i en trapp

Det er greit å ha et forhold til de potensielle risikosituasjonene som kan oppstå i en trapp, enten i egen bolig eller et annet sted. En stor andel av fallulykker skjer i trapper, og det er ikke bare eldre og barn som kan være uheldige. Svært glatte trinn er en åpenbar risikofaktor, og i noen tilfeller kan det faktisk være fornuftig å montere et annet materiale som gjør trinnene mindre glatte. De allerede nevnte håndløperne er selvfølgelig også viktige i en glatt trapp.

Når det gjelder barn kan avstand mellom trinn, og avstand mellom spiler i gelender, også være en utfordring. Moderne trapper og konstruksjoner er bygget etter standarder som stiller krav til at det ikke skal være mulig å komme seg igjennom, eller sette seg fast, selv for et lite barn. Det er likevel ikke alltid tilfelle i eldre boliger. I noen tilfeller kan det være enkelt å utbedre en slik mangel, men det kan også være et alternativ å skifte ut trappen. Husk på at det til syvende og sist er sikkerheten som er viktigst, og en ny trapp kan være en rimelig pris for økt trygghet og ro i hverdagen.