Psykiske lidelser er dessverre en voksende utfordring også blant barn og unge. Dette er et svært alvorlig tema, og det er viktig å alltid benytte seg av profesjonell hjelp. Derfor er sidene om psykiske lidelser på helsenorge.no et svært godt sted å begynne.

Fastlegen eller helsesykepleier er ofte første kontaktpunkt

Hvis du er redd for at barnet ditt sliter med noe som er på vei å utvikle seg til å bli en psykisk lidelse, er det viktig å spørre om hjelp så raskt som mulig. Hvis du mot formodning ikke har kontaktinformasjon til fastlegen din, kan du finne informasjonen på helsenorge.no, eller eventuelt bruke en opplysningstjeneste som her for å søke etter leger. Når det gjelder barn kan det også være mulig å kontakte helsesykepleier på skolen.

Familievernkontor kan hjelpe familier

Familievernkontor er et lavterskeltilbud som kan hjelpe familier med mange forskjellige utfordringer. Det er mulig å kontakte familievernkontoret direkte. I tillegg til enklere psykiske lidelser kan familievernkontoret gi råd og hjelp i forbindelse med andre kriser og utfordringer i familielivet.

Pårørendeorganisasjoner

Hvis barnet ditt rammes av psykiske lidelser, vil det selvfølgelig også være en belastning for resten av familien. Det finnes pårørendeorganisasjoner, søk gjerne på nett eller spør fastlegen og det offentlige hjelpetilbudet om kontaktinformasjon.

Disse tre kontaktpunktene – fastlege, familievernkontor og pårørendeorganisasjoner – har en ting til felles: de er der for å hjelpe i en vanskelig tid. Mange foreldre gruer seg for å spørre om hjelp, kanskje er man redd for å fremstå som en dårlig forelder. Det er en naturlig reaksjon, men det er helt kritisk å prøve å komme seg igjennom denne barrieren.

Det er svært få foreldre som har kunnskapene som er nødvendige for å møte psykiske lidelser. I en slik situasjon er det viktig å være der for barnet sitt, men samtidig også tørre å få profesjonell hjelp.